Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze z Woli Uhruskiej

 

Zasuw wodociągowy

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym na terenie Gminy Wola Uhruska, w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim. Naszym właścicielem jest Urząd Gminy. Realizujemy zadania związane przede wszystkim z obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej. Zajmujemy się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody z ujęć podziemnych w Woli Uhruskiej, Majdanie Stuleńskim oraz Siedliszczu. Ponadto zapewniamy odbiór oraz oczyszczanie ścieków komunalnych w zmodernizowanej oczyszczalni w Bytyniu. Działania te realizujemy na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 20 grudnia 2002 roku (znak Or./7030/1/2002).

Nasza działalność to również cykliczny monitoring parametrów jakościowych wody pitnej oraz ścieków. Ze względu na lokalizację – zajmujemy się budową przyłączy kanalizacyjnych w Chełmie i okolicach. Odpowiadamy za montaż, konserwację oraz legalizowanie wodomierzy głównych, a także funkcjonowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, administrowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Usuwamy awarie w sieciach wodno-kanalizacyjnych, prowadzimy ich naprawy i przeglądy.

Do naszych zadań należy również przekazywanie informacji na temat awarii urządzeń sieci, zakłóceń w dostawach wody oraz oczyszczaniu ścieków, ponadto przerw mających wystąpić w świadczeniu naszych usług. Cieszy nas, że lokalna społeczność obdarza naszą firmę zaufaniem – codziennie dbamy o to, aby go nie zawieźć. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i fachową kadrą, co umożliwia nam dokonywanie trafnych diagnoz oraz sprawnych napraw wszelkich usterek. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i działalnością naszego przedsiębiorstwa.

Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków na terenie gminy Wola Uhruska

Czym jeszcze się zajmujemy?

Oprócz zaopatrywania mieszkańców w wodę i oczyszczania ścieków nasze przedsiębiorstwo produkuje również odnawialną energię elektryczną w elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW. Powstała ona w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Działalność w Woli Uhruskiej rozpoczęła zaś w pod koniec 2014 roku. W ciągu roku produkuje ok. 500 MWh energii elektrycznej. Zajmujemy się także produkcją rolną w ekologicznym gospodarstwie rolnym, którego powierzchnia wynosi 62 ha. Ponadto wykonujemy roboty ziemne z użyciem koparko-ładowarki. Przeprowadzamy też asenizację szamb i wywozimy odpady płynne do oczyszczalni.

Jako przedsiębiorstwo wielobranżowe oferujemy także badania techniczne samochodów w naszej Stacji Kontroli Pojazdów w Woli Uhruskiej. Znajduje się ona w odległości tylko 30 km od Chełma, co umożliwia nam kierowanie oferty do szerszego grona klientów, również spoza gminy. Dlatego  świadczymy także usługi z zakresu naprawy pojazdów jako warsztat samochodowy w Chełmie. W sezonie zimowym zajmujemy się także utrzymaniem gminnych dróg i chodników, m.in. ich odśnieżaniem oraz posypywaniem środkami uszorstniającymi. Dysponujemy też sprzętem do mechanicznego zamiatania, dzięki czemu wykonujemy również usługi związane z utrzymaniem czystości ulic, placów.

W ramach projektu pn. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska organizujemy przetargi na urządzenia mające na celu usprawnienie działania sieci wodno-kanalizacyjnej. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Nasze zadania dotyczą Osi priorytetowej 6, którą jest Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz Działania 6.4, dotyczącego  gospodarki wodno- ściekowej.  Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty.

Rury do wodociągów
Kobiet pracują z laptopem

Strefa Klienta

Masz pytania dotyczące naszej działalności? W Strefie Klient znajdziesz wszystkie ważne informacje, dokumenty i wnioski.

Woda i Oczyszczalnia

Zajmujemy się dostarczaniem wody i odbiorem nieczystości płynnych na terenie gminy Wola Uhruska. W zakres naszych usług wchodzi również oczyszczanie ścieków.

Pompy wodociągowe
Badanie kontrolne samochodu

Stacja Kontroli Pojazdów

Prowadzimy Podstawową Stację Kontroli Pojazdów – oferujemy diagnostykę i przeglądy techniczne samochodów osobowych oraz dostawczych. Sprawdź szczegóły!

Warsztat samochodowy

Oferujemy naprawę samochodów osobowych i dostawczych, a także serwis opon. W zakres naszych usług wchodzi diagnostyka komputerowa, serwis i konserwacja podzespołów auta.

Mechanik przykręcający śrubę