Stacja kontroli pojazdów – Chełm

Badanie kontrolne pojazduJesteśmy przedsiębiorstwem wielobranżowym, dlatego działamy również jako stacja kontroli pojazdów w Chełmie. Świadczymy usługi z zakresu mechaniki samochodowej. Wykonujemy badania techniczne pojazdów w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów. Oferujemy przeglądy rejestracyjne samochodów osobowych oraz dostawczych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Nasza stacja ma deklarację zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami właściwymi do zakresu oferowanych badań, wydaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Warto wspomnieć, że w ramach usług, które nie dotyczą bezpośrednio dostarczania wody i oczyszczania ścieków, oferujemy także m.in. usługi koparko-ładowarką w Chełmie.

Oprócz kontroli samochodów napędzanych paliwem oraz energią elektryczną wykonujemy również przeglądy samochodów z instalacją gazową. Pojazdy te, niezależnie od wieku, muszą być poddawane badaniom technicznym co roku. Od 2009 roku, zgodnie z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym, podstawowe stacje kontroli pojazdów mogą bowiem sprawdzać stan techniczny zarówno samochodów zasilanych gazem, jak i skierowanych na powtórny przegląd. Dysponujemy odpowiednimi warunkami lokalowymi oraz wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w postaci podnośników, dźwigników, mierników oraz przyrządów i urządzeń służących m.in. do:

  • badania zawartości spalin,
  • sprawdzania zawieszenia,
  • kontroli działania hamulców,
  • pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu,
  • oceny ustawienia kół i osi pojazdu,
  • pomiaru ustawienia i światłości świateł,
  • pomiaru przepuszczalności światła w szybach,
  • kontroli złącza elektrycznego łączącego pojazd z przyczepą,
  • kontroli nieszczelności instalacji gazowej.

Profesjonalna stacja diagnostyczna – Chełm

Ze względu na położenie Woli Uhruskiej – działamy również jako stacja diagnostyczna w Chełmie. Nasi diagności mają stosowne wykształcenie techniczne, zdane egzaminy przeprowadzone przez Transportowy Nadzór Techniczny oraz uprawnienia, które wydaje starosta. Doskonalą również swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach uzupełniających. Ich praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów, które z kolei wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W przypadku dopuszczenia do ruchu pojazdu, który stanowi zagrożenie, grożą im dotkliwe kary. Warto wspomnieć, że podobnie jak stacje kontroli pojazdów, także diagności samochodowi są nadzorowani przez starostę.

Profil usług naszego przedsiębiorstwa obejmuje działalność, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Niezależnie od tego, czy diagnozujemy stan techniczny pojazdów, uzdatniamy wodę, oczyszczamy ścieki  czy wykonujemy budowę przyłączy kanalizacyjnych w Chełmie – podejmujemy się zadań, które w przeważającej mierze służą zapewnianiu bezpieczeństwa ludziom i środowisku. Mówiąc bardziej precyzyjnie – umożliwiają bezpieczne zaspokajanie różnych potrzeb. Dlatego do każdego sektora naszej działalności przywiązujemy jednakowo dużą uwagę oraz rzetelnie wykonujemy wszelkie powierzone nam zadania.

Na czym polega badanie techniczne w stacji kontroli pojazdów w Chełmie?

Badanie techniczne w stacji kontroli pojazdów w Chełmie przebiega zwykle w 3 etapach. Obejmuje identyfikację samochodu na podstawie numeru VIN, który znajduje się w dowodzie rejestracyjnym, na silniku oraz nadwoziu. Kolejny etap dotyczy sprawdzenia układów i podzespołów w zakresie bezpieczeństwa ich eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko. Dokonujemy przeglądu układu wydechowego pod kątem dopuszczalnych norm emisji spalin. Weryfikujemy stan układu kierowniczego oraz hamulcowego, badamy podwozie i zawieszenie. Sprawdzamy silnik, nadwozie oraz stan opon. Kontrolujemy także działanie pasów bezpieczeństwa oraz wyposażenie pojazdu w gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Ostatni etap polega na sprawdzeniu dodatkowego wyposażenia – np. instalacji gazowej. Zgodnie z przepisami – wpisujemy również przebieg samochodu do bazy CEPiK.

W przypadku, gdy wykryjemy usterkę albo awarię, która może stwarzać zagrożenie dla kierowcy oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego – jesteśmy zobowiązani wydać negatywny wynik badania technicznego. Dzieje się tak m.in. w sytuacji zbyt dużego zużycia klocków, tarcz hamulcowych, układu zawieszenia, ponadto wycieków płynów eksploatacyjnych. W takich okolicznościach kierowca ma obowiązek usunąć usterkę lub awarię w ciągu 14 dni. W tym celu może skorzystać z usług naszego warsztatu, gdyż oferujemy także naprawy samochodów. Zapraszamy do współpracy z naszym przedsiębiorstwem. Dbamy o każdy pojazd i bezpieczeństwo jego użytkowników. Dokonujemy rzetelnych i trafnych diagnoz, za które cenią nas klienci.