Wywóz szamba – Chełm

Ze względu na lokalizację naszego przedsiębiorstwa – w jego ofercie znajduje się wywóz szamba w Chełmie i okolicach. Aktualnie większość miejscowości w Gminie Wola Uhruska nie ma kanalizacji. Są nimi: Józefów, Kosyń, Majdan Stuleński, Małoziemce, Mszanka, Mszanna, Mszanna-Kolonia, Piaski, Potoki, Stanisławów i Zbereże. Mieszkańcy korzystają więc z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Na właścicielach posesji spoczywa obowiązek systematycznego pozbywania się nieczystości z szamb oraz dbania o to, aby pojemniki były szczelne, a zanieczyszczenia nie dostawały się do gruntu. Zawierają
one bowiem toksyny i substancje chemiczne, które są szkodliwe dla ludzi, zwierząt oraz roślin.

Posiadanie tego typu zbiornika na nieczystości wiąże się ze stałymi kosztami, jakie należy przeznaczać na ich cykliczny wywóz do oczyszczalni ścieków. Dlatego bardzo ważny jest wybór jego optymalnej pojemności. Oczywiście trzeba ją również dopasować do indywidualnych potrzeb, m.in. liczby domowników i stopnia zużycia wody. Warto podkreślić, że zgodnie z obecnymi przepisami, właściciele szamb muszą prowadzić dokumentację, która potwierdza systematyczny wywóz nieczystości. Składają się na nią m.in. ważna umowa z firmą, która ma uprawnienia do wypompowywania szamb i transportu ich zawartości do oczyszczalni oraz rachunki za wykonywane usługi. Niedopełnienie tych obowiązków wiąże się z karami finansowymi ze strony Urzędu Gminy, który ma prawo przeprowadzać kontrole w tym obszarze.

Bezpieczne i skuteczne opróżnianie szamba w Chełmie oraz okolicach

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do opróżniania szamba w Chełmie i pobliskich miejscowościach. Korzystamy z wysokiej klasy przyczepy asenizacyjnej, która jest wyposażona w solidny zbiornik wykonany z odpowiedniej grubości stali ocynkowanej, zabezpieczonej przed korozją. Dzięki temu nasi klienci nie obawiają się jego uszkodzeń, a my sprawnie i bezpiecznie napełniamy go nieczystościami z szamb. Zarówno z uwagi na obowiązujące przepisy oraz normy, jak i wewnętrzne standardy przedsiębiorstwa, w tym ideę zrównoważonego rozwoju i dbałość o środowisko, usługi te wykonujemy w bezpiecznych dla przyrody warunkach.

Jesteśmy przedsiębiorstwem, które od blisko 25 lat działa w branży wodno-kanalizacyjnej. Warto nam zaufać. W razie potrzeby doradzamy w wyborze optymalnego systemu wywozu nieczystości. Istnieje możliwość określenia w umowie jego częstotliwości. Pamiętaj, że zbyt długie przetrzymywanie ścieków jest niebezpieczne. Prowadzi nie tylko do wyjątkowo nieprzyjemnego zapachu, ale i powstawania metanu, który zanieczyszcza powietrze i powoduje różne choroby. Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji i do skorzystania z naszych usług.