Informacje dotyczące awarii i wyłączania przyłączy

W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące planowanego wyłączania wody oraz awarii sieci wodociągowej i oczyszczani ścieków.

 

Błąd systemu