Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz oczyszczanie ścieków

Używanie laptopaŚwiadczymy kompleksowe usługi w zakresie dostarczania wody i oczyszczania ścieków. Zajmujemy się poborem wody dla mieszkańców Gminy Wola Uhruska. Wodę dostarczamy z 3 ujęć podziemnych, które znajdują się w Woli Uhruskiej, Siedliszczu i Majdanie Stuleńskim. Nasze przedsiębiorstwo dysponuje stacjami uzdatniania wody, w których przy pomocy nowoczesnych technologii przygotowujemy ją do spożycia. Dzięki temu dostarczamy naszym klientom wodę wysokiej jakości, spełniającą europejskie standardy. Ponadto systematycznie monitorujemy jej skład wykonując niezbędne analizy fizykochemiczne.

Oprócz tego odbieramy i oczyszczamy ścieki komunalne w oczyszczalni w Bytyniu. Jest ona wyposażona w specjalistyczne urządzenia zapewniające wysoki poziom oczyszczania ścieków. Dzięki temu po zakończonym procesie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, możemy je odprowadzać do wód powierzchniowych lub gruntu. Warto dodać, że w ramach modernizacji, oczyszczalnia została wyposażona w linię odwadniania i sanitacji nadmiernych osadów ściekowych, która umożliwia mechaniczne pozbawianie ich wszelkiego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych.

Kompleksowa obsługa sieci wodno-kanalizacyjnych

Zajmujemy się również obsługą sieci wodno-kanalizacyjnych. Oferujemy pomoc w przypadku awarii systemu wodno-kanalizacyjnego: zapewniamy szybką lokalizację źródła problemu. Wiemy, jak ważne znaczenie ma jego sprawność dla codziennego funkcjonowania każdego z nas, dlatego dbamy o bezzwłoczną i skuteczną naprawę. Ułatwia nam to nowoczesny sprzęt do udrażniania, uszczelniania oraz reperacji uszkodzonych rur. Oferujemy oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej. Wykonujemy inspekcję kanalizacji oraz zapewniamy jej konserwację.

Ponadto w zakres realizowanych przez nas usług wchodzi budowa przyłączy kanalizacyjnych w Chełmie i okolicach. Wykonujemy również przyłącza wodociągowe. W tym celu przygotowujemy wykopy pod instalacje, udrażniamy i odwadniamy ściany. Usługi te świadczymy dla budownictwa przemysłowego, mieszkalnego i użytkowego. Zajmujemy się także legalizacją, czyli przeglądem wodomierzy oraz ich regeneracją w przypadku uszkodzeń. Warto dodać, że każdy wodomierz co 5 lat wymaga przeglądu okresowego.

Wywóz nieczystości płynnych z użyciem przyczepy asenizacyjnej

Zajmujemy się także oczyszczaniem szamb przyczepą asenizacyjną. Jest to usługa skierowana do klientów, których domy nie mają dostępu do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Budowa szamba bywa alternatywą dla przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak zdarza się, że jest jedynym rozwiązaniem służącym pozbywaniu się nieczystości. Dzieje się tak m.in. w przypadku działki o zbyt małej powierzchni na postawienie oczyszczalni lub niewielkiej ilości ścieków – która obniża opłacalność tego rozwiązania. Szambo stanowi wówczas optymalne i bardziej ekonomiczne rozwiązanie. 

W ramach gospodarki ściekowej świadczymy usługi wywozu szamba w Chełmie i okolicach. Opróżnianie i wywóz tego typu nieczystości musi odbywać się regularnie, ze względu na zawartość toksyn oraz innych szkodliwych substancji. Przepełnienie zbiornika może mieć niebezpieczne skutki w postaci skażenia terenu. Częstotliwość wywozu ścieków zależy m.in. od wielkości pojemnika, stopnia zużycia wody oraz liczby domowników. Warto dodać, że właściciele nieruchomości mają obowiązek opróżniania szamba, który wynika z przepisów, zaś urzędy gmin mają prawo dokonywać kontroli dokumentów potwierdzających wykonywanie tego typu usług przez firmę, która ma do nich uprawnienia.

Roboty ziemne z użyciem specjalistycznego sprzętu

Wykonujemy również prace ziemne koparko-ładowarką. Nasze przedsiębiorstwo dysponuje specjalistycznym sprzętem i kadrą operatorów z uprawnieniami do jego obsługi. Koparko-ładowarki to maszyny, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, nie tylko wodno-kanalizacyjnej. Oprócz prac związanych w budową przyłączy czy udrażniania ścieków wodnych, wykorzystuje się je na szeroką skalę np. w budownictwie, drogownictwie, robotach porządkowych. Służą do wykonywania wykopów pod fundamenty budynków oraz budowę dróg oraz parkingów. Używane są też do wyrównywania, czyli niwelacji terenów oraz wyburzeń różnego typu obiektów.

Ze względu na siedzibę naszej firmy oferujemy usługi koparko-ładowarką w Chełmie i okolicznych miejscowościach. Świadczymy usługi zarówno na potrzeby inwestycji publicznych, jak i prywatnych. Wykonujemy wykopy pod przyłącza, instalacje i oczka wodne. Korytujemy grunty pod budowę nawierzchni z kostki brukowej oraz innych materiałów utwardzanych. Zajmujemy się też wykopywaniem rowów melioracyjnych, stanowiących istotne elementy sieci odwodnieniowych. W razie potrzeby służymy również doradztwem technicznym.

Prace porządkowe – dokładne oczyszczanie i zabezpieczanie terenu

W naszej ofercie znajdują się także prace porządkowe, a w szczególności odśnieżanie dróg oraz mechaniczne zamiatanie ulic. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, który używamy do załadunku i wywozu zalegającego śniegu oraz usuwania gołoledzi i śliskości przy pomocy różnych materiałów uszorstniających. Zajmujemy się pozimowym i całorocznym oczyszczaniem ulic, chodników i placów. Zamiatanie mechaniczne umożliwia dokładnie oczyszczenie powierzchni na całej szerokości. Dzięki zmywaniu mechanicznemu usuwamy zaś pył i drobne zanieczyszczenia, które pozostają po zamiataniu.

Działalności naszego przedsiębiorstwa towarzyszy idea zrównoważonego rozwoju i dbałość o środowisko. Podejmujemy się różnych zadań, które mają charakter proekologiczny i służą poszukiwaniu równowagi między ochroną środowiska, rozwojem społeczeństwa a ekonomią. Nasze przedsiębiorstwo prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne (posiadamy certyfikat Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.) i produkuje odnawialną energię elektryczną na farmie fotowoltaicznej. Zapraszamy do współpracy – każdy klient jest dla nas ważny, zatem może liczyć na indywidualne podejście, dostosowane do swoich potrzeb. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty – jesteśmy do Twojej dyspozycji.