Informacje dla klientów

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszej działalności oraz współpracy z naszą firmą. W tym miejscu znajdziesz również formularze i wnioski, a także warunki zawierania umowy z naszą firmą.

 

Kobieta patrząca na laptop

 


Strefa klienta

ikona informacji

Informacje ogólne

Uścisk dłoni

Przyłącz się do nas

Ikona powiadomienia

Ważne dla klienta

Błąd systemu

Wyłączenia / awarie

Wypełnianie formularza

Formularze i wnioski

Metalowe rury

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

Ściśnięte ręce

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Dawanie negatywnej opinii

Reklamacje

Żółty cennik

Taryfy opłat

Młotek sędziowski

Akty prawne

Kłódka na danych

Ochrona danych osobowych